top of page
19.png

פיגומים ניידים

פיגומים ניידים, עשויים שלד אלומיניום, המוקמים בשטח

ניתן לבנות אותם לגובה מקסימלי של 12 מטר, והם מצויידים בגלגלים ננעלים, למניעת תזוזה בעת העבודה

פיגומים אלה, נועדו לשימוש על קרקע יציבה וקשיחה, כאשר הם מרוחקים כ-1 מטר מסף לוח, קיר, מדרגה וכו', אלא אם מותקנת גדר, מעקה וכדומה


סיכונים
קיימים מספר גורמים מסכנים, שיש לתת עליהם את הדעת, כאשר מעמידים פיגום נייד בשטח

מתח חשמל קרוב לאזור העבודה*

התקנה לא נכונה של הפיגום*

סכנת נפילה*

מכת חשמל*

חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפיגומים ניידים, בעת סופה או רוח חזקה, כאשר קיים חלק חסר או שבור בפיגום, ולא ניתן לתמוך עליו סולמות וציוד


מגדל פיגומים נייד
פיגומים אלה נבנים באותה צורה, אלא שיש להם מבנה אנכי בעל קורות צולבות, אשר מספק חוזק ברמה גבוהה, יותר מפיגום נייד רגיל

הדבר מאפשר הליכה על הפלטות, בצורה בטוחה, עם משאות כבדים וכילים


יתרונותיו של המגדל

יציבות – המגדל תומך בעצמו באופן עצמאי, ואינו צריך להתמך כנגד משהו. גם כאשר העובדים מטפסים עליו, הוא נשאר יציב

לאבטחת היציבות, ניתן להוסיף רגליים תומכות בבסיס


הסתגלות – המגדל מקנה בטחון בעבודה בגובה, במגוון סיטואציות, כל עוד הוא מונח על קרקע יציבה

ניתן לעשות בו שימוש חיצוני וגם פנימי, וגם ניתן להוסיף לו שלבים במידת הצורך


ניידות – היכולת להניע אותו ממקום למקום, היא אחד היתרונות העיקריים


בטיחות – נפילות מגובה, הן גורם מספר אחד לתאונות עבודה. מגדל הפיגומים הנייד, בנוי באופן שהוא מייצר בטיחות הן לעובד הנמצא עליו, והן לכל מי שמסתובב באזור שמתחת


יתרונותיהם של פיגומים ניידים, מעבר לעובדה שהם ניידים, נמצאים במשקל הקל שלהם, שכן הם עשויים אלומיניום. בנוסף, הם יציבים, בטיחותיים, נוחים ומרווחים

scafoolding65
scafoolding699
Modern Architecture

Address

440, שפרעם, 2020000

Phone

Email

Follow

  • unnamed
  • Facebook
  • Whatsapp
  • TikTok
  • Youtube
  • Instagram
bottom of page