top of page
16.png

שימוש בפיגומים בתקן אירופי

התקנות החדשות שיחייבו שימוש בפיגומים בתקן אירופי של משרד העבודה והרווחה

ועדת העבודה הרווחה והבריאות בראשות ח"כ אלי אללוף אישרה היום (1.1.19) את התקנות החדשות לפיגומים שהביא משרד העבודה והרווחה,  במטרה ליצירת סביבה בטוחה יותר באתרי הבנייה ולמיגור תאונות של פועלי בניין, בכללן תאונות קשות הנגרמות מנפילה בגובה. בחודשים האחרונים, השלים המשרד את הערכת השינוי הרגולטורי, ניסוח התקנות ופרסומן להערות הציבור

כזכור, השר חיים כץ פנה ליו"ר הוועדה, ח"כ אלי אללוף בבקשה לאשר את התקנות על אף פיזור הכנסת ועל אף המחלוקת בנושא והוא נעתר, וזאת מתוך הדחיפות והנחיצות להשלים את המהלך שיוביל לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה
שר העבודה והרווחה חיים כץ: "לפני שנתיים התחלנו מהלך לשיפור תחום הבטיחות באתרי בנייה אחרי שנים של הזנחה. החלת התקן האירופי על פיגומים בישראל הינו צעד נוסף שיציל חיי אדם, ימנע פציעות קשות ויחסוך מיליוני שקלים למדינת ישראל"

אישור התקנות נעשה בשיתוף פעולה מלא עם יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן  ומתוך ההסכם המיוחד בין המשרד להסתדרות לצמצום תאונות בענף הבנייה 

מטרת התיקון בתקנות היא לקבוע הסדרים שישפרו את רמת הבטיחות באתרי בנייה, תוך התמקדות בטיפול באחד מגורמי הסיכון  העיקריים בענף זה והוא פיגומי הזקפים

התקנות המוצעות קובעות חובת שימוש בפיגומים העומדים בהוראות התקן הישראלי לפיגומים  (תקן 1139 חלק 1) שאומצו מתוך התקן האירופאי המחייב. בנוסף מחדדות  התקנות המוצעות הוראות בעניין הגורם המורשה לתכנן הקמת הפיגום וכן לעניין הגורם המבצע את הקמה ופירוק של הפיגום. כמו כן, נקבעו הוראות המגבירות את אחריות מבצע הבנייה לבטיחות הפיגומים השונים.

התקנות נועדו להביא לשינוי משמעותי ברמת הבטיחות בכל הקשור לעבודה בגובה, ויחלו בהדרגה על מנת לאפשר לקבלני הפיגומים להסתגל ולהתאים עצמם לדרישת התקנות החדשות

כידוע, פיגומים מהווים חלק בלתי נפרד מהליך בניה של מבנים חדשים או שיפוץ ותחזוקה של מבנים קיימים (ביצוע עבודות צבע, טיח, חיפויי אבן וכד'). הפיגומים משמשים בבניית מבנים וכן בעבודות של בנייה הנדסית (הקמת גשרים, מנהרות וכד'). הפיגום נדרש במקרים בהם אין אפשרות לבצע באופן בטוח את עבודות הבנייה על גבי הקרקע או על גבי משטח עבודה קבוע. לכן, על מנת שהפיגומים יהיו בטוחים לעובדים עליהם, לעובדים בסביבתם ולעוברי אורח, יש להשתמש בפיגומים המתאימים לייעודם, תקינים ובטוחים, וכמובן לשמור על קיום דרישות החוק בנושא שבאות להבטיח כל אלה. עבודה עם פיגומים שאינם בטיחותיים היא גורם משמעותי לתאונות עבודה, כולל תאונות קטלניות. בין הסיכונים העיקריים הקשורים לעבודה עם פיגומים ניתן למנות ליקויים בתכנון הפיגום, בחוזק הפיגום או בביסוסו,  באופן התקנת הפיגום או פירוקו, שימוש לא נכון בפיגום (כמו העמסת יתר) פירוק חלקים מן הפיגום ותחזוקה לקויה של הפיגומים


התקן המחייב החדש נותן מענה טוב יותר לאיכות הפיגומים מבחינת החומרים מהם עשוי הפיגום, אופן ההרכבה שלו, היבטי תכנון שלוקח בחשבון את העומסים שעליו לשאת ועיקר יתרונו הוא בבקרת האיכות המוקפדת שיש לעמוד בה, כמוצר המחויב בעמידה בתקן

Modern Architecture

Address

440, שפרעם, 2020000

Phone

Email

Follow

  • unnamed
  • Facebook
  • Whatsapp
  • TikTok
  • Youtube
  • Instagram
bottom of page